Reference>>  Vodohospodářské stavby (detail)

VUSS Praha

 • Vojenský újezd Hradiště (VVP) - Žďár, výstavba vodního zdroje.
  Výstavba vodního zdroje a výtlačného řadu pro zásobení vojenského objektu.

 • rozpočtové náklady:
  0,55 mil. Kč
 • dokumentace pro stavební povolení:
  2005
 • dokumentace pro realizaci stavby:
  2005
 • realizace:
  2006